Nordic Partners grupas uzņēmums,
kas sniedz energoresursu nodrošinājuma pakalpojumus

Deco Energy nomā virszemes un apakšzemes inženierkomunikācijas un iekārtu kopumu, kas nepieciešams enerģijas transportēšanai, kas atrodas Nordic Partners nekustamajos īpašumos un ir paredzētas elektroenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, gāzes apgādes, siltumapgādes, telekomunikāciju un datortīklu vajadzībām.
Deco Energy atbild par visu apakšzemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu.

Deco Energy priekšrocības:
♦ Mēs analizējam un sekojam līdzi katra klienta patēriņam, izvēloties tam piemērotāko tarifu plānu.
♦ Jūs slēdzat tikai vienu līgumu, kas ietver elekroenerģijas pirkumu un piegādi.

♦ Kopā ar saviem klientiem mēs veidojam lielāku elektroenerģijas patēriņu, kas nodrošina visiem kopā lētāku elektroenerģijas iepirkumu.
♦ Mēs sniedzam bezmaksas konsultācijas mūsu klientiem, par nepieciešamo elektroenerģijas jaudu, kā arī citiem tehniskiem jautājumiem.

Energoresursu iegāde

Līgumu slēgšana par energoresursu un komunālo pakalpojumu piegādi

Pirms līguma slēgšanas, Deco Energy speciālists, apseko pakalpojuma sniegšanas vietu un, pamatojoties uz klienta uzstādīto jaudu, nosaka vidējo ikmēneša elektroenerģijas patēriņu un sniedz tehnisku skaidrojumu par nepieciešamo ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu. Klientam ir tiesības izvēlēties sev izdevīgāko un ekonomiskāko tarifu plānu. Šajā jautājumā Jums palīdzēs Deco Energy speciālisti, sagatavojot līguma piedāvājumu. Katram klientam ir tiesības mainīt izvēlēto tarifu plānu vienu reizi gadā.

 

Deco Energy
pakalpojumi

 

Patērēto energoresursu uzskaite un datu analīze

Deco Energy rūpīgi seko klientu un savam patēriņam, analizē ikmēneša patērētos energoresursus. Deco Energy ir ieviesta ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēma.

Energoresursu kontrole

Klientu energoresursu patēriņa kontrole, nodrošinot nepieciešamo jaudu klientu objektos, informēšana par atļautās slodzes pārsniegšanas gadījumiem un veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu efektīvu klientu apkalpošanu.

Klientu konsultēšana un atbalsts

Informācijas sniegšana par saņemtajiem pakalpojumiem, klientu konsultēšana par elektroenerģijas piegādes līguma slēgšanas kārtību. Deco Energy pārstāvim Jūs varat pieteikt jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanu, kā arī esošās atļautās slodzes palielināšanu vai samazināšanu.

Deco Energy darbības shēma

Jelgavas biznesa parkā top saules paneļu parks

Rūpējoties par uzņēmuma ilgtspēju, SIA Deco Energy ir uzsācis saules elektrostacijas būvniecības realizāciju Jelgavā Aviācijas ielā 18, Jelgavas biznesa parka teritorijā.
Projekta mērķis ir veikt investīcijas uzņēmuma ilgtspējā, attīstot zaļās enerģijas ražošanu un izmantošanu uzņēmuma energoapgādē.
Plānotā saules elektrostacijas kopējā jauda ir 2.79 MWh. Paredzēts, ka saules elektrostacija gadā spēs saražot elektroenerģiju vismaz 2 368 MWh apjomā, no kuriem vismaz 80% plānots izmantot SIA Deco Energy pašpatēriņam. Saules elektrostacija nodrošinās siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 258.13 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Kopumā saules elektrostacijas izbūves procesā tiks uzstādīti 4298 saules paneļi.
Saules elektrostacijas izbūvi plānots pabeigt līdz 2024.gada 2.ceturksnī.
Saules elektrostacijas projekts tiek daļēji finansēts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā)” 1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” ietvaros. Atbilstoši Atbalsta programmas nosacījumiem SIA Deco Energy ir saņēmis Eiropas Savienības finansējumu 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Attiecīgo atbalsta programmu īsteno akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Saules elektrostacijas būvniecību veic SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība.

Sazinieties ar mums

+371 66140021

info@decoenergy.lv

Vienotais klientu atbalsta bezmaksas tālrunis 80200240