Par mums

Deco Energy

Par SIA Deco Energy

Deco Energy nomā virszemes un apakšzemes inženierkomunikācijas, kas atrodas Nordic Partners nekustamajos īpašumos un ir paredzētas elektroenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, gāzes apgādes,siltumapgādes, telekomunikāciju un datortīklu vajadzībām, ieskaitot līniju un iekārtu kopumu, kas nepieciešams enerģijas transportēšanai, visus pārvades un sadales tīklus, unuzglabāšanas iekārtas, cauruļvadus, gaisvadu līnijas, pazemes kabeļu līnijas, transformatora stacijas, iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un to piederumus, kas nepieciešamas energoresursu piegādei lietotājiem. Deco Energy atbild par visu apakšzemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu.

Vīzija

Brīvā tirgus ietvaros, Deco Energy būs izdevīgākais sadarbības partneris Nordic Partners klientiem, kas nodrošinās kvalitatīvus energoapgādes pakalpojumus. Lai sasniegtu mūsu vīziju, esam nolēmuši būtiski attīstīt enerģētikas un alternatīvās enerģijas darbības jomu.

Misija

Nodrošināt Nordic Partners klientiem visizdevīgāko piedāvājumu energoresursu iegādē, kā arī efektīvi pārvaldīt energoresursu piegādi visos grupas uzņēmumu objektos,nodrošinot drošu un kvalitatīvu enerģijas piegādi.

Deco Energy

SIA Deco Energy darbības shēma

Deco Energy
Deco Energy

SIA Deco Energy klienti

 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy
 • Deco Energy