Pakalpojumi

Deco Energy

Energoresursu piegāde

Elektroenerģijas iegāde var būt dažāda: Pastāv iespēja veikt iepirkumu vienu reizi gadā par konkrētu cenu, vai arī veikt iepirkumus biržā par Spot cenām.

Deco Energy

Energoresursu kontrole

Brīvā tirgus ietvaros elektroenerģijas pircēji var izvēlēties pārdevējus, vienojoties ar tiem par iepirkuma cenu. Brīvā tirgus regulatori rūpīgi uzrauga un kontrolē elektroenerģijas pārdevējus un sadales sistēmu operatorus, pārliecinās, ka tie ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma noteikumus, kā arī apstiprina sadales sistēmu operatoru tarifus.

Deco Energy

Līgumu slēgšana par energoresursu un komunālo pakalpojumu piegādi

Pirms līguma slēgšanas, Deco Energy speciālists, apsekojot pakalpojuma sniegšanas vietu, un pamatojoties uz klienta uzstādītās jaudas (lietotāja uzstādītā elektroenerģijas patērējošo ietaišu summārā nominālā jauda) nosaka vidējo ikmēneša elektroenerģijas patēriņu un sniedz tehnisku skaidrojumu par nepieciešamo ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu.

Deco Energy

Patērēto energoresursu uzskaite un datu analīze

Deco Energy rūpīgi seko klientu patēriņam, analizē ikmēneša patērētos energoresursus, tādā veidā nodrošinot kompāniju un tās klientus ar precīzu rēķinu sagatavošanu un nosūtīšanu klientam, izmantojot mūsdienīgu programmatūru energoresursu uzskaitē.

Deco Energy

Klientu konsultēšana un atbalsts

Deco Energy klientu serviss darbojas, lai saviem klientiem sniegtu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, konsultētu klientus par elektroenerģijas piegādes līguma slēgšanas kārtību. Pie mums Jūs varat pieteikt jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanu, kā arī esošās atļautās slodzes palielināšanu vai samazināšanu.

Foto: FreeDigitalPhotos.net