Ziņas

05 04 2017 | Likumdošanas izmaiņas

Obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) kopējā vērtība no 2017. gada 1. aprīļa nemainās

OIK kopējā vērtība no 2017. gada 1. aprīļa joprojām paliek nemainīga un ir 0,02679 EUR/kWh. Salīdzinājumā ar OIK vērtībām, kas noteiktas no 2016.gada aprīļa, samazinās OIK apmērs par atbalstu koģenerācijas elektrostacijām, kas ražošanā izmanto dabasgāzi, savukārt pieaug OIK apmērs par atbalstu elektroenerģijas ražotājiem, kuri izmanto atjaunojamos energoresursus.
Plašāka informācija atroda SPRK mājas lapā