Ziņas

15 06 2016 | Ziņas no energoresursu piegādātājiem, Likumdošanas izmaiņas

Sadales Tīkls tarifu informatīvais kalkulators

Juridisko personu tarifu salīdzināšanas kalkulators sniedz iespēju salīdzināt maksu par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī pēc spēkā esošajiem tarifiem un iespējamo maksu mēnesī atbilstoši apstiprinātajam tarifu projektam (t.sk. obligātā iepirkuma komponentēm).

Lūdzu izvēlieties ‘’Juridiska persona’’ un, vadoties pēc Lietošanas instrukcijas – aizpildiet vai izvēlieties definētos laukus.
TARIFU KALKULATORS