Ziņas

26 02 2013 | Plānotie remontdarbi

Deco Energy ieplānojusi Nordic Industrial Park objektā - Rūpnīcu ielā 4, Olainē maģistrālā ūdensvada remontdarbus 2013.gada 3.martā

SIA „Deco Energy” informē, ka saistībā ar maģistrālā ūdensvada avāriju un to seku likvidēšanu nepieciešams steidzams ūdens atslēgums SIA „Nordic Industrial Park” objektā, līdz ar to
šo svētdien, 03.martā no plkst. 16:00-20:00 nebūs aukstā un karstā ūdens padeve visā industriālajā parkā.