Ziņas

10 01 2013 | Likumdošanas izmaiņas

Obligātā iepirkuma komponentes – tiek pārrēķinātas reizi gadā un stājas spēkā no 1.aprīļa

Obligātās iepirkuma komponentes – sedz papildu izdevumus, kas rodas, elektroenerģiju iepērkot no atbalstāmajiem ražotājiem – ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas procesā (vienlaikus tiek ražots siltums un elektroenerģija, un izmantojot atjaunojamos resursus.

Tuvāka informācija